Lebestiaire
Image default
Zakelijk

Aangaan van een training OR

Een ondernemingsraad, ofwel OR, is een orgaan van een bedrijf wat draait om de zeggenschap van de medewerkers. Aan het andere eind staat het bestuur, of bij een klein bedrijf de eigenaar. Hoofdzakelijk gaat het bij de OR om het voeren van overleg, zoals ook beschreven in de mogelijkheden tot training OR. Zodra een bedrijf meer dan vijftig medewerkers heeft, dan is het verplicht een OR op te zetten. In de Wet op de ondernemingsraden staan de volgende onderdelen van een ondernemingsraad opgeschreven:

  • Rechten
  • Plichten
  • Wettelijke verplichtingen
  • Mogelijke overtredingen

Zo is het duidelijk wat de verwachtingen en doelen zijn van een raadsorgaan.

De internationale markt binnen en buiten de Europese Unie

Het kan echter complexer worden op internationaal niveau. Ook op dit gebied kan een training OR van pas komen. Een training OR zorgt er namelijk voor dat iemand de juiste handvaten heeft om complexe problematiek met betrekking tot advies en ondernemingen aan te gaan. Een training OR zorgt er zo voor dat iemand klaar is om in een bedrijfsorgaan te functioneren. Het kan namelijk zo zijn dat buitenlandse wetgeving conflicteert met de Nederlandse wetgeving. Zo is het in de Verenigde Staten bijvoorbeeld normaal om een fusie geheim te houden, terwijl het bij ons besproken hoort te worden met de OR.

Het internationale doolhof

Zoals hier boven al staat aangegeven kan het op internationaal niveau verwarrend zijn. Toch kan een juiste opleiding een rots in de branding zijn. Met de juiste kennis en kunde van praktijksituaties en voorbeelden uit het verleden is het al snel duidelijk wat er moet gebeuren. Zodoende is het geen slecht idee om een cursus te volgen of te laten volgen. Op de lange termijn zijn het de competenties die tot succes leiden in een modern bedrijf.

http://www.academy4-or.nl/